Kancelář ombudsmana vydala aktualizovaný sborník Odstraňování staveb II, který je určen stavebníkům, i těm, kdo se cítí být stavební činností dotčeni na svých právech. Vysvětluje základní pojmy, instituty a principy veřejného stavebního práva spojené s oblastí odstraňování staveb.